El Titular le information about su Política de Privacidad respect of treatment and protection of the data of character personal of the users that puedan ser recabados durante the navigationation through through Sitio Web: https://eu-aiwa.com

În acest sens, Deținătorul garantează respectarea reglementărilor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, reflectate în Legea organică 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale (LOPD GDD). De asemenea, respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice (RGPD).

El uso de sitio Web implica acceptarea acestei Politici de confidențialitate astfel cum sunt incluse și condițiile în el  Aviz legal.

Identitate del Responsable

 • Responsabil:  Aiwa CO., LTD.
 • STANIU: B62974084
 • Acasă:  Avinguda Segle XXI, 34, Barcelona - España.
 • E-mail:  info@eu-aiwa.com
 • Contact telefonic:  93.595.29.89
 • Site-ul:  https://eu-aiwa.com

Principii aplicate în tratamentul datelor

În tratamentul datelor personale, Titularul va aplica următoarele principii care se ajustează la cerințele noului regulament european de protecție a datelor (RGPD):

 • Principiul de licență, lealtad și transparență: El Titular întotdeauna va solicita consimțământul pentru tratamentul datelor personale care poate fi pentru unul sau mai multe amenzi specifice asupra celor pe care Titularul îl va informa la Usuarul anterior cu absolută transparență.
 • Principiu de minimizare a datelor: El Titular solicitará solo los datos estrictamente necesarios para el fin o los fines que los solicita.
 • Principiu de limitare a plăcului de conservare: El Titular menține datele personale personalizate pe parcursul timpului strict necesar pentru finele sau amendele tratamentului. El Titular va informa la utilizatorul plăcii de conservare corespunzătoare după finalitate.
  În cazul de suscripții, Titularul va revedea periodic listele și va elimina acele înregistrări inactive în timpul considerabil.
 • Principiul integrității și confidențialității: Datele cu caracter personal colectate vor fi tratate în așa fel încât securitatea, confidențialitatea și integritatea acestora să fie garantate.
  El Titular ia precauțiile necesare pentru evitarea accesului nu autorizat sau uz indebit de datele utilizatorilor lor pentru partea de terți.

Obținerea datelor cu caracter personal

Pentru a naviga pe site-ul Web nu este necesar pentru a facilita nicio dată personală.

Cazurile în care furnizați datele dvs. personale sunt următoarele:

 • Prin contactarea prin formularele de contact sau prin trimiterea unui e-mail.

taxă

El Titular le informează despre datele personale care au drept la:

 • Solicitați accesul la datele stocate.
 • Solicitați o rectificare sau ștergere.
 • Solicitați limitarea tratamentului dumneavoastră.
 • Oponerse al tratament.

Nu puteți exercita dreptul la portabilitatea datelor.

Exercitarea acestor drepturi este personală și de aceea trebuie exercitată direct de către cel interesat, solicitându-l direct de la Proprietar, ceea ce înseamnă că orice client, abonat sau colaborator care și-a furnizat datele în orice moment, poate contacta Proprietarul și solicita informații. despre datele pe care le-a stocat și modul în care au fost obținute, să solicite rectificarea acestora, să se opună tratării, să limiteze utilizarea acestora sau să solicite ștergerea datelor menționate din fișierele Deținătorului.

Pentru a exercita drepturile trebuie să trimită cererea împreună cu o fotocopie a documentului național de identitate sau echivalent cu adresa de e-mail: info@eu-aiwa.com

Exercițiul acestor drepturi nu include nicio dată pe care Titularul este obligat să-l păstrez cu amenzi administrative, legale sau de securitate.

Ai drept la tutela judiciară efectivă ya să prezinți o reclamare înainte de autoritatea de control, în acest caz, Agenția Spaniolă de Protecție a Datelor, dacă consideră că tratamentul datelor personale care le conciernen infringe el Reglamento.

Finalitatea tratamentului datelor personale

Când vă conectați la Sitio Web pentru a trimite un e-mail la Titular, vă abonați la boletín vă va facilita informații despre caracterul personal al responsabilității titularului. Această informație poate include date de caracter personal, cum ar putea fi adresa IP, nume și apeluri, direcție fizică, adresa de e-mail, număr de telefon, și altă informație. Pentru a facilita această informație, dați consimțământul pentru a obține informațiile colectate, utilizate, gestionate și stocate de — Aiwa CO., LTD — doar ca să descrieți în paginile:

Datele personale și scopul tratamentului de către Deținător sunt diferite în funcție de sistemul de captare a informațiilor:

 • Formularii de contact: El Titular solicita datele personale între care pot fi: nume și apeluri, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa site-ului web cu finalitatea răspunsului la consultațiile utilizatorilor.
  De exemplu, el Titular folosește aceste date pentru a da răspuns la mesaje, întrebări, întrebări, comentarii sau nelămuriri, care pot avea utilizatorii referitoare la informațiile incluse în site-ul Web, tratarea datelor personale, întrebările referitor la textele legale incluse. pe site-ul Web, așa cum ar fi orice altă consultare despre utilizatorul poate avea și nu poate fi supus la condițiile site-ului web.

Exista alte finalități pentru care Titularul tratează datele personale:

 • Pentru a garanta umplerea condițiilor recogidate în pagina de Avis Legal și a ley aplicable. Acest lucru poate include dezvoltarea de instrumente și algoritmi care ajută la Sitio Web să garanteze confidențialitatea datelor personale pe care le recogem.
 • Pentru sprijinirea și îmbunătățirea serviciilor pe care le oferim Sitio Web.
 • Pentru a analiza navigarea utilizatorilor. El Titular recoge alte date fără identificări care se obțin prin utilizarea de cookie-uri care se descarcă în computerul de uzuală când navă pentru site-ul Web cu caracteristici și finalitate sunt detaliate în pagina de Politica de cookie-uri.

Securitatea datelor personale

Pentru a proteja datele personale, el Titularul ia toate precauțiile razonabile și sigue cele mai bune practici ale industriei pentru a se evita pierderea, mal uz, acces indebit, divulgare, alterare sau distrugere a mismelor.

Datele dumneavoastră pot fi încorporate într-un fișier de listă de corespondență, al cărui titular este responsabil pentru gestionarea și tratarea acestuia. Securitatea datelor dumneavoastră este garantată, întrucât Deținătorul ia toate măsurile de securitate necesare și garantează că datele cu caracter personal vor fi utilizate numai în scopurile date.

Proprietarul informează Utilizatorul că datele sale cu caracter personal nu vor fi transferate către terțe organizații, cu excepția faptului că respectivul transfer de date este acoperit de o obligație legală sau atunci când prestarea unui serviciu presupune necesitatea unei relații contractuale cu un responsabil. de tratament. În acest ultim caz, transferul datelor către terț se va efectua numai atunci când Proprietarul are acordul expres al Utilizatorului.

Cu toate acestea, în unele cazuri pot fi realizate colaborări cu alți profesioniști, în aceste cazuri, va fi necesar consimțământul de la Utilizator care să informeze despre identitatea colaboratorului și scopul colaborării. Se va face întotdeauna cu cele mai stricte standarde de siguranță.

Conținut de pe alte site-uri web

Paginile acestui site web pot conține conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum ai fi vizitat celălalt site web.

Aceste site-uri Web pot recopila date despre voi, utilizați cookie-uri, încorporați un cod de urmărire suplimentară de terți, și supravegheați interacțiunea folosind acest cod.

Politica de cookie-uri

Pentru ce site-ul Web funcționează corect, trebuie să folosească cookie-uri, care sunt o informație care se almacena în navigatorul web.

Se poate consulta toată informația relativă la politica de recunoaștere și tratament a cookie-urilor în pagina de Politica de cookie-uri.

Legitimarea pentru tratamentul datelor

Baza legală pentru tratamentul datelor dvs.:

 • Consimțământul interesat.

Categorii de date personale

Categoriile de date personale cu care se ocupă Proprietarul sunt:

 • Datele de identificare.
 • Nu se tratează categorii de date special protejate.

Conservarea datelor personale

Datele personale furnizate la Titular se vor păstra până când solicită supresiunea.

Navigare web

Al navegar por el Sitio Web se pot recogera date fără identificări, care pot include, direcția IP, geolocalizare, un registru de modul în care se utilizează serviciile și site-uri, hábitos de navigare și alte date care nu pot fi utilizate pentru identificare.

El sitio Web utilizează următoarele servicii de analiză a terților:

El Titular utilizează informațiile obținute pentru obținerea datelor statistice, analiza tendințelor, administrarea site-ului, studierea patronilor de navigație și pentru recopilarea informațiilor demografice.

El Titular nu se face responsabil al tratamentului datelor personale care realizează paginile web la care se poate accesa prin intermediul diferitelor legături care conține Sitio Web.

Exactitudinea și veridicitatea datelor personale

Ați compromis datele pe care le-ați facilitat la titlul corect, complet, exact și vigent, astfel încât să vă mențineți debil actualizate.

Como Usuario del Sitio Web este unicul responsabil de veridicitate și corecție a datelor remise la Sitio Web exonerând la Titular de orice responsabilitate în ceea ce privește.

Acceptare și consimțământ

Como Usuario del Sitio Web declara haber been informado de las conditions on protection of data de person personal, acepta y consiente el treatment de los mismos por parte del Titular en la forma y para las finalidades indicadas en esta Política de Privacidad.

Pentru contactarea cu Titularul, suscrierea la un boletin sau realizarea de comentarii în acest site Web are care acceptă prezenta Politică de confidențialitate.

Modificări la politica de confidențialitate

El Titular se rezervă dreptul la modificarea prezentei Politică de Privacitate pentru adaptarea noilor legislații sau jurisprudențiale, astfel cum se practică industria.

Aceste politici vor fi în vigoare până când vor fi modificate de către alte persoane publicate în mod corespunzător.

CONDITII GENERALE

Prezentele Condiții Generale de Utilizare, Politica de Confidențialitate și Vânzări (denumite în continuare „Condițiile Generale”) reglementează utilizarea site-ului web www.eu-aiwa.com (în continuare, Site-ul) pe care Aiwa CO., LTD, îl pune la dispoziția persoanelor care accesează Site-ul dvs. pentru a furniza informații despre produse și servicii, proprii și/sau colaboratori terți, și pentru a facilita accesul la acestea, precum și contractarea de servicii și bunuri prin intermediul acestora (toate denumite în comun „Serviciile”).
Aiwa CO., LTD, cu sediul social la Avinguda Segle XXI, 34, 08840 Viladecans, Barcelona este o societate spaniolă cu răspundere limitată proprietară a acestui site web a cărei utilizare este reglementată de acest document, cu numărul CIF B62974084 și înregistrată în Registrul Comerțului din Barcelona , ​​T. 38278, F. 0211, Secc. Gral, Sheet / Dup 320123, Inscr. 1.
Pentru a contacta Aiwa CO., LTD. poți să folosești:

Adresa poștală indicată mai sus.
Telefonul serviciului clienți: 93.595.29.89
Adresă de e-mail info@eu-aiwa.com

Datorita naturii Site-ului, precum si a continutului si scopului acestuia, aproape toata navigarea ce poate fi efectuata de acesta trebuie sa se faca bucurandu-se de calitatea de Client, care se dobandeste conform procedurilor cuprinse in acesta. . Prin urmare, condiția de Client menționată anterior implică aderarea la Condițiile Generale în versiunea publicată la momentul accesării Site-ului.

Aiwa CO., LTD își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, prezentarea și configurarea Site-ului, precum și prezentele Condiții Generale. Prin urmare, Aiwa CO., LTD recomandă Clientului să citească același lucru cu atenție de fiecare dată când accesează Site-ul.

În orice caz, există pagini ale Site-ului accesibile publicului larg, pentru care Aiwa CO., LTD dorește, de asemenea, să respecte obligațiile sale legale, precum și să reglementeze utilizarea acestora. În acest sens, utilizatorii care accesează aceste părți ale Site-ului sunt de acord să fie supuși, prin accesarea paginilor menționate mai sus, de termenii și condițiile cuprinse în prezentele Condiții Generale, în măsura în care acest lucru le poate fi aplicabil.

În cele din urmă, datorită naturii acestui Website, modificările conținutului acestor Condiții Generale pot fi modificate sau incluse. Din acest motiv, Clientul, precum și ceilalți utilizatori care nu se bucură de această condiție, sunt obligați să acceseze aceste Condiții Generale de fiecare dată când accesează Site-ul, presupunând că li se vor aplica condițiile corespunzătoare care sunt în vigoare la momentul respectiv. a accesului dvs.

ACCES SI SECURITATE

Accesul la Servicii poate necesita înregistrarea prealabilă a utilizatorilor, odată ce aceștia acceptă Condițiile Generale, și vor fi considerați Clienți.

ID-ul de client va consta din adresa sa de e-mail și o parolă. Pentru a accesa contul propriu al Clientului va fi necesar să includeți acest identificator, precum și o parolă care trebuie să conțină cel puțin 4 caractere.

Utilizarea parolei este personală și netransferibilă, iar atribuirea, chiar temporară, către terți nu este permisă. În acest sens, Clientul se obligă să o utilizeze diligent și să o păstreze secret, asumându-și întreaga responsabilitate pentru consecințele dezvăluirii sale către terți.

In cazul in care Clientul cunoaste sau suspecteaza folosirea parolei sale de catre terti, acesta trebuie sa o modifice imediat, in modul in care este colectata pe Site.
UTILIZAREA CORECTĂ A SERVICIILOR

Clientul se obligă să utilizeze Serviciile în mod diligent, corect și legal și, în special, doar cu titlu de exemplu și nu limitativ, se obligă să se abțină de la:

utilizați Serviciile într-un mod, în scopuri sau efecte contrare legii, bunelor moravuri și bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice;
să reproducă sau să copieze, să distribuie, să permită accesul public prin orice formă de comunicare publică, să transforme sau să modifice Serviciile, cu excepția cazului în care este autorizat de proprietarul drepturilor corespunzătoare sau este permis legal;
efectua orice act care poate fi considerat o încălcare a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau industrială aparținând Aiwa CO., LTD sau terților;
să utilizeze Serviciile și, în special, informațiile de orice fel obținute prin intermediul Site-ului pentru a trimite reclame, comunicări în scopul vânzării directe sau în orice alt fel de scop comercial, mesaje nesolicitate adresate unei pluralități de persoane indiferent de scopul acesteia, precum și să comercializeze sau să disemineze astfel de informații în orice mod;

Clientul va fi răspunzător pentru daunele de orice natură pe care Aiwa CO., LTD le poate suferi, ocazional sau ca urmare a încălcării oricăreia dintre obligațiile menționate mai sus, precum și orice altele incluse în prezentele Condiții Generale și/sau cele impuse. prin lege în legătură cu utilizarea site-ului web

Aiwa CO., LTD va veghea în orice moment la respectarea sistemului juridic actual și va avea dreptul de a întrerupe, la propria sa discreție, Serviciul sau de a exclude Clientul de pe Site în cazul unui presupus comision, complet sau incomplet, a oricăreia dintre infracțiunile sau infracțiunile tipificate de actualul Cod Penal, sau în cazul respectării oricărei conduite care în opinia Aiwa CO., LTD este contrară prezentelor Condiții Generale, Condițiilor Generale de Contractare care funcționează pentru acest Website, Legii , standardele stabilite de Aiwa CO., LTD sau colaboratorii săi sau pot perturba buna funcționare, imaginea, credibilitatea și/sau prestigiul Aiwa CO., LTD sau colaboratorilor săi.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Tot conținutul Site-ului, precum textele, graficele, fotografiile, logo-urile, icoanele, imaginile, precum și designul grafic, codul sursă și software-ul, sunt proprietatea exclusivă a Aiwa CO., LTD sau a terților, ale căror drepturi de a respecta detine in mod legitim Aiwa CO., LTD, fiind astfel protejata de legislatia nationala si internationala.

Utilizarea tuturor elementelor de proprietate industrială și intelectuală în scopuri comerciale, precum și distribuirea, modificarea, alterarea sau decompilarea acestora este strict interzisă.

Încălcarea oricăruia dintre drepturile menționate mai sus poate constitui o încălcare a acestor prevederi, precum și o infracțiune pedepsită conform articolelor 270 și următoarele din Codul penal.

Acei Clienți care transmit observații, opinii sau comentarii către Site prin intermediul serviciului de e-mail sau prin orice alte mijloace, în cazurile în care natura Serviciilor face posibil acest lucru, se înțelege că autorizează Aiwa CO., LTD pentru reproducerea, distribuirea, publicul comunicarea, transformarea și exercitarea oricărui alt drept de exploatare, a unor astfel de observații, opinii sau comentarii, pe toată durata protecției dreptului de autor care este prevăzută legal și fără limitare teritorială. De asemenea, se înțelege că această autorizare se face gratuit.

Reclamațiile care ar putea fi depuse de către Clienți în legătură cu posibile încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială asupra oricăruia dintre Serviciile acestui site trebuie să fie îndreptate la următoarea adresă de e-mail: info@eu-aiwa.com

EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR

Indiferent de ceea ce este stabilit în Condițiile Generale de Contractare legate de contractarea bunurilor incluse în acest Website, Aiwa CO., LTD nu este responsabilă pentru veridicitatea, acuratețea și calitatea acestui Website, a serviciilor, informațiilor și materialelor sale. Aceste servicii, informații și materiale sunt prezentate „ca atare” și sunt accesibile fără garanții de niciun fel.

Aiwa CO., LTD își rezervă dreptul de a întrerupe accesul la Site, precum și furnizarea oricăruia sau a tuturor Serviciilor furnizate prin intermediul acestuia, în orice moment și fără notificare prealabilă, fie din motive tehnice, de securitate, control, întreținere, pană de curent sau orice altă cauză justificată.

In consecinta, Aiwa CO., LTD nu garanteaza fiabilitatea, disponibilitatea sau continuitatea Site-ului sau a Serviciilor, astfel incat utilizarea acestora de catre Client se realizeaza pe propriul risc. fără ca, în orice moment, să se poată cere responsabilități de la Aiwa CO., LTD în acest sens.

Aiwa CO., LTD nu va fi răspunzătoare în cazul în care există întreruperi ale Serviciilor, întârzieri, erori, funcționare defectuoasă a acestora și, în general, alte inconveniente care își au originea în cauze independente de voința Aiwa CO., LTD și / sau din cauza unei actiuni frauduloase sau vinovate a Clientului si/sau avand drept cauza cauze de caz fortuit sau de forta majora. Fără a aduce atingere prevederilor articolului 1105 din Codul civil, se va înțelege că acestea sunt incluse în conceptul de Forță Majoră, în plus, și în sensul prezentelor Condiții Generale, toate evenimentele care au loc în afara controlului Aiwa CO. ., LTD, cum ar fi: eșecul unor terți, operatori sau companii de servicii, acte de guvernare, lipsa accesului la rețelele terților, acte sau omisiuni ale Autorităților Publice, ale celorlalte produse ca urmare a fenomenelor naturale, întreruperi de curent etc. și atacul hackerilor sau terților specializați în securitatea sau integritatea sistemului informatic, cu condiția ca Aiwa CO., LTD să fi adoptat măsuri de securitate rezonabile în conformitate cu stadiul tehnicii. În orice caz, indiferent de cauza acesteia, Aiwa CO., LTD nu își va asuma nicio responsabilitate pentru daune directe sau indirecte, daune emergente și/sau pierderi de profit.

Aiwa CO., LTD exclude orice răspundere pentru daunele de orice natură care se pot datora lipsei de veridicitate, acuratețe, completitudine și/sau actualitate a Serviciilor transmise, diseminate, stocate, puse la dispoziție sau primite, obținute sau care au fost accesate. prin intermediul Site-ului, precum și pentru Serviciile furnizate sau oferite de terți sau entități. Aiwa CO., LTD va încerca pe cât posibil să actualizeze și să rectifice informațiile găzduite pe Site-ul său care nu respectă garanțiile minime de veridicitate. Cu toate acestea, va fi exonerat de răspundere pentru neactualizarea sau rectificarea acesteia, precum și pentru conținutul și informațiile furnizate în acestea. În acest sens, Aiwa CO., LTD nu are obligația de a controla și nu controlează conținuturile transmise, diseminate sau puse la dispoziția terților de către Clienți sau colaboratori, cu excepția cazurilor cerute de legislația în vigoare sau atunci când este solicitat de o instanță judiciară competentă sau Autoritatea Administrativă.

În mod similar, Aiwa CO., LTD exclude orice răspundere pentru daune de orice fel care se pot datora prezenței virușilor sau prezenței altor elemente dăunătoare în conținuturi care pot provoca alterarea sistemelor informatice, precum și a documentelor sau sistemelor. depozitate în ele.

Aiwa CO., LTD nu este responsabilă pentru utilizarea pe care Clientul o face a Serviciilor Site-ului sau a parolelor acestuia, precum și a oricărui alt material din acestea, încălcând drepturile de proprietate intelectuală sau industrială sau orice alt drept al terților.

Clientul se obligă să păstreze Aiwa CO., LTD inofensivă pentru orice daune, pierdere, sancțiune, cheltuială (inclusiv, fără a se limita la onorariile avocaților) sau răspundere civilă, administrativă sau de altă natură, pe care Aiwa CO le poate suferi. , LTD care are legătură cu nerespectarea sau respectarea parțială sau defectuoasă din partea a ceea ce este stabilit în prezentele Condiții Generale sau în legislația aplicabilă și, în special, în legătură cu obligațiile sale privind protecția datelor cu caracter personal colectate în aceste condiții sau stabilite în LOPD și regulamente de dezvoltare.

LINKURI LA ALTE SITE-URI WEB

Aiwa CO., LTD nu garantează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele suferite de accesul la Serviciile terților prin conexiuni, legături sau legături ale site-urilor legate sau de acuratețea sau fiabilitatea acestora. Funcția link-urilor care apar în Aiwa CO., LTD este exclusiv de a informa Clientul despre existența altor surse de informații pe Internet, unde puteți extinde Serviciile oferite de Portal. Aiwa CO., LTD nu va fi responsabilă în niciun caz pentru rezultatul obținut prin link-urile menționate sau pentru consecințele care decurg din accesul Clienților la acestea. Aceste Servicii ale Terților sunt furnizate de aceștia, astfel încât Aiwa CO., LTD nu poate controla și nu controlează legalitatea Serviciilor sau calitatea acestora. În consecință, Clientul trebuie să manifeste prudență în evaluarea și utilizarea informațiilor și serviciilor existente în conținutul terților.

LEGE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Pentru orice chestiuni interpretative sau litigioase care ar putea apărea, se va aplica legea spaniolă, iar în caz de controversă, ambele părți convin să se supună, renunțând la orice altă jurisdicție care s-ar putea aplica, jurisdicției Curților și Tribunalelor din orașul Barcelona.

Procedura de exercitare a dreptului trebuie să fie clar definită și detaliată în „Condițiile de cumpărare”. Fiecare magazin poate stabili procedura care ți se potrivește în funcție de caracteristicile sale, dar respectând întotdeauna cerințele stabilite de lege, în general.